MẠCH ĐỒNG HỒ LED

300.000₫

 

CPU điều khiển bảng đồng hồ hoặc nhiệt độ, dùng chip AT89C52. Được thiết kế gọn gàng. Đặc biệt board được làm cực kỳ mỏng - chiều dày chỉ 15mm giúp cho có thể làm bảng led mỏng hơn rất nhiều, do đó làm tăng tính thẩm mỹ và giảm giá thành cho biển.
 Đặc trưng:
Nguồn nuôi 12 VDC
01 phím Reset .
03 phím Setup các giá tri thời gian
30 ngõ ra, mỗi ngỗ cho dòng tối đa 400mA
Điều khiển đa năng: đồng hồ,

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất